Niels Eriksen Banner, til Vinstrup og Asdal

Niels Eriksen Banner, til Vinstrup og Asdal

Mand 1380 - 1447  (67 år)


 • Navn Niels Eriksen Banner 
  Suffiks til Vinstrup og Asdal 
  Født 1380  Vinstrup, Hjørring, Nordjylland, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Død 1447  Horsens, Midtjylland, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravet 1447  Dueholm klosterkirke, Nykøbing Mors, Morsø, Nordjylland, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Notater 
  • DAA 1885 s 33 + 47: Danske adelsgodser imiddelalderen,Erik Ulsig,Kbh.1968 s 191+274

   Ridder, riksra d og høvedsmann pa A lborghus. Barn: 1. Anna ( 1420-1494),

   2. Ide (1420-1452), 3. Ove (1430-1473), 4. Kare n (1420-1507), 5. Erik


   (1435-?, ærkedegn.), 6. Anders (1435 -1486, ridder og riksra d pa A lborg


   hus), 7. Niels (1440-14 79, prior), 8. Kirsten (1440-1483), 9. Eline


   (1420-?), 10 . Johanne (1445-1504), 11. Birgitte (1445-?), 12. Mette (14


   45-?), 13. Ingeborg (1445-?, satt i kloster), 14. Karen (1 445-?).   * RESIDENCE: 1422, Fogd i Nørre Herred, Mors. 14 barn

   * OCCUPATION: Riksråd i Danmark


   * BIRTH: ABT 1390, Vinstrup, Tystrup, Sorø, DK


   * BAPTISM: til Vinstrup


   * DEATH: ABT 1447, Vinstrup, Sjælland, DK


   * BURIAL: Dueholm Slotskirke   Niels fikk 14 barn.

   Niels Eriksen Banner, til Vinstrup og Asdal


   http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I2771&tree=2   http://skeel.info/getperson.php?personID=I8755&tree=ks   http://www.reventlow.dk/cgi-bin/igmget.cgi/n=reventlow?I332   Fødsel Om 1380   Død Ett 1444   Han arvede sin Fædrenegaard, til hvilken han alt skrives 1421; 1438 var han Rigsraad og Lensmand paa Skivehus og deltog da i Opstanden mod Kong Erik og i Kong Christophers Indkaldelse, 1442 var han Lensmand paa Aalborghus, som han vistnok beholdt til sin Død. Aaret efter var han Ridder; efter en, dog noget upaalidelig, Angivelse skal han have faaet Ridderslaget ved den hellige Grav. Han nævnes sidste Gang som levende 1447.
   The family Banner descended according to Saxe from Timme Sjællandsfar , who in a fight in England in the days of Cnut the Great gathered the retreating Danes round a banner, composed of a green beech branch upon a spear.


   Hr. Niels Eriksen Banner became rigsråd and the king's vassal at Skivehus and Aalborghus. When he died in 1447, fru Johanne became vassal at Aalborghus and in Vendsyssel; she was the leader of 24 men and signed the tribute to Christian I. She is called 'an astonishing wise and learned lady.' There is a portrait of her at Gaunø slot (Adelsårbog 1892).


   In extreme old age she lived in her own house by Dueholm kloster at Mors and was buried beside her second husband in the kloster-church, where still in the 18th century was ' a beautiful stone' over her. Both church and stone have now disappeared, but fru Johanne's posterity is as numerous as the sands by the sea ( see i.e. Norsk tidsskrift for Genealogi, 3.bd.) In her first marriage she had 4 children, in her second marriage 14.


   About the line from her daughter Anna Banner, who was married to Peder Skram see forfædrelinie I 6.g. (blog: Genealogy)   20.g.:   Karen Nielsdatter Banner, married to Oluf Olufsen Lunge of Odden (forfædrelinie V. 20.g,)( blog: Genealogy)   photo: grethe bachmann   -----------------   Ifølge Saxos Beretning blev i et Slag mellem de Danske og Englænderne (ved Ashdown 1016?) de førstes Hovedmærke nedhugget, hvorved der opstod uorden i Hæren. En snarraadig Sjællandsfar af ringe Herkomst ved Navn Timme afhuggede da en grøn Bøgegren, fæstede den paa Odden af sit Spyd og samlede ved høie Tilraab sine flygtende Landsmænd om dette improviserede Banner, saa at han i Spidsen for dem drev Fjenderne paa Flugt. Af denne Heltedaad tog han selv siden Navn efter at Kongen til Belønning havde gjor ham til Høvedsmand i Hæren. Samme Timme Sjællandsfar skal ifølge en gammel Tradition være Stamfader saavel til den danske Adelsslægt Banner som til den svenske Banér, og ihvorvel Forbindelsen hverken mellem disse to Slægter indbyrdes eller mellem dem og Timme Sjællandsfar kan eftervises, og ihvorvel de to Slægters Skjoldemærke er noget afvigende - Banner: skraadelt af Rødt og Sølv, Banér: tværdelt, øverste Felt skraadelt af Rødt og Sølv, nederste Rødt - er Traditionen om deres fælles Herkomst saa gammel, at den næppe uden videre kan forkastes. Som bekjendt ansaa nemlig Erik Eriksen Banner paa Kallø og Gustav Vasa hinanden for Frænder, fordi den sidstnævntes Moder var en Banér.


   Hverken den danske eller den svenske Slægt førte i ældre Tid noget fast Tilnavn. En Linie af den første optog dog allerede i det 15. Aarh. sit mødrene navn Høeg, de saakaldte nye Høeger; først efterat Kong Frederik I havde rettet sin bekjendte Anmodning til den danske Adel om Antagelse af faste Slægtnavne, kom Navnet Banner i brug hos den øvrige Slægt; den svenske Æt fulgte kort efter Exemplet. med Hensyn til denne sidste Slægt henvises til Anreps Svenska Adelns Ättar Taflor I p. 112.


   Som Tilfældet er med alle gamle Slægter, saaledes ere ogsaa med Hensyn til Banner'ne de ældste Slægtled meget usikre.   (Kilde: Danmarks Adels Aarbog, 1885, 2. aargang, side 31.)   Nævnes tidligst 1421, atter 1423 (Nicolaus Erici de Vinstrup), 1425 (Nicolaus Erichson de Asdal), var 1468 Rigsraad og Lehnsmand paa Skivehus, da han deltog i opstanden mod Erik af pommern, var blandt dem der indkaldte Christoffer af Bayern, var 1442 Høvedsmand paa Aalborghus og Ridder, nærværende ved Kongens Kroning i Ribe, skrives 1443 til Asdal, død tidligst 1444.


   (Kilde: http://finnholbek.dk/)   Hr. Niels Eriksen til Vinstrup og 1425 til Asdal, 1422 Foged i Nørre Herred paa Mors, var 1438 D. R. R. og med at indkalde Christoffer af Bayern samt 1439 opsige Kong Erik af Pommern, var 1445 Ridde (han skal tillige med sin Broder Erik være bleven slagen til Ridder ved den hellige Grav), Høvedsmand paa Aalborg 1447, men visstnok død samme Aar, g. m. Johanne Andersdatter "Sappi" (førte et spraglet Panterdyr i Vaabnet) til Asdal, Enke efter Hr. Bonde Due. Hun skal have siddet i Rigens Raad, ført 24 Svende og kaldes 1463 "kongelig Lensmand i Vendsyssel", død 1479. Begge begr. i Dueholm Klosters Kirke.


   (Kilde: Danmarks Adels Aarbog, 1885, 2. aargang, side 47.)   1447: Niels Eriksen Banner til Vinstrup dør. Han etterlater seg fru Johanne Andersdatter til Asdal og fjorten barn i tillegg til de fire hun hadde fra første ekteskap. Hennes rikdom og personlige egenskaper gjorde henne til en sagnfigur. Hun ble også utnevnt til høvedsmann i Vendsyssel.


   (Kilde: Lilloe-Olsen, Ole Andreas: Bonde og adel 1400-1500.)   (Innskrevet av Remi Pedersen 19. juli 2009.)   --------------------   ABT 1390 - ABT 1447   RESIDENCE: 1422, Fogd i Nørre Herred, Mors. 14 barn   OCCUPATION: Riksråd i Danmark   BIRTH: ABT 1390, Vinstrup, Tystrup, Sorø, DK   BAPTISM: til Vinstrup   DEATH: ABT 1447, Vinstrup, Sjælland, DK   BURIAL: Dueholm Slotskirke   Father: Erik Thomsen BANNER   Mother: Ingerd Pedersdatter KRABBE   Family 1 : Johanne Andersdatter SAPPI   MARRIAGE: 1422   Født Ca. 1380   Køn Mand   Line Banner   Død Eft. 1444 Vinstrup   Person-ID I2771 Skeel, Holbek, Santasilia and Muckadell   Sidst ændret 29 Mar. 2008

   Far Erik Thomsen Banner, d. Eft. 1411   Mor Ingerd Pedersdatter Krabbe   Familie-ID F7724 Gruppeskema

   Familie Johanne Andersdatter Panter, f. Ca. 1400, d. 1479   Gift Ca. 1422   Børn > 1. Anders Nielsen Banner, f. Ca. 1422, d. 1486   > 2. Karen Nielsdatter Banner, d. Eft. 1507   > 3. Anne Nielsdatter Banner, d. Eft. 1494   > 4. Kirstine Banner, d. Eft. 1488   > 5. Eline Banner   > 6. Ide Nielsdatter Banner, d. Mellem 1452 og 1485, Tange   > 7. Birgitte Nielsdatter Banner   > 8. Mette Nielsdatter Banner

   Sidst ændret 05 Jul. 2008   Familie-ID F1608 Gruppeskema

   Billeder Coat of arms - Banner - Høeg - Brune - Rød   DAA 1885, Webmaster scan 2006-2008

   Notater til Vinstrup og Asdal.   Nævnes tidligst 1421, atter 1423 (Nicolaus Erici de Vinstrup), 1425 (Nicolaus Erichson de Asdal), var 1468 Rigsraad og Lehnsmand paa Skivehus, da han deltog i opstanden mod Erik af pommern, var blandt dem der indkaldte Christoffer af Bayern, var 1442 Høvedsmand paa Aalborghus og Ridder, nærværende ved Kongens Kroning i Ribe, skrives 1443 til Asdal, + tidligst 1444


   Kilder [S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1949:II:8.   +Anders Nielsen BANNER   +Anne Nielsdatter BANNER   +Ide Nielsdatter BANNER   +Karen Nielsdatter BANNER   +Ellen Nielsdatter BANNER   +Birthe Nielsdatter BANNER   +Kirsten Nielsdatter BANNER   http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Banner/Banner.htm


   --------------------


   Niels Eriksen Brune   http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I17916&tree=2   Line: De nye Høeger. - [Høeg (Banner)]   Død: Ett 1438   Deres Efterkommere antog Navnet Høg, men beholdt Banner-Slægtens Vaaben.   Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1949:II:20 - (DAA 1949:II:5).

  Person-ID I501638  Vores genealogi
  Sidst ændret 17 jan. 2020 

  Far Erik Thomsen Banner, til Vinstrup,   f. 1370, Vinstrup, Sjælland, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1412, Vinstrup, Tystrup, Sorø Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 42 år) 
  Mor Ingegerd Pedersdatter Krabbe, af Østergaard?,   f. 1370, Grindløse, Odense, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. Vinstrup, Tystrup, Sorø, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F158172123  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Johanne Andersdatter Andersdtr, til Asdal,   f. 1395, Asdal, Hjørring, Nordjylland, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1479, Asdal, Hjørring, Nordjylland, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 84 år) 
  Gift ca. 1422 til ca. 1422 
  Børn 
   1. Karen Nielsdatter Banner,   f. 1420, Vinstrup, Arhus, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1485, Odden, Vennebjerg, Nordjylland, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 65 år)
   2. Anders Nielsen Banner, til Vinstrup,   f. 1422, Voldbjerg, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1486, Voldbjerg, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 64 år)
   3. Anne Nielsdatter Banner,   f. 1423,   d. 1494  (Alder 71 år)
   4. Eline Nielsdatter Banner,   f. 1425, Banner, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1494  (Alder 69 år)
   5. Birgitte Nielsdatter Banner,   f. 1425, Vinstrup, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. Ja, dato ukendt
   6. Johanne Nielsdatter Nielsdatter Banner,   f. 1427, Vinstrup, Arhus, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. Vognstrup, Ringkobing, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
   7. Niels Nielsen,   f. 1430, Vinstrup, Arhus, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1479, Kloster, Borken, Nordrhein-Westfalen, Germany Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 49 år)
   8. Ove Nielsen,   f. 1431, Vinstrup, Arhus, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1473  (Alder 42 år)
   9. Ide Nielsdatter Banner,   f. 1434, Vinstrup, Arhus, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1485, Tange Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 51 år)
   10. Erik Nielsen,   f. 1450, Vinstrup, Arhus, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1479  (Alder 29 år)
   11. Mette Nielsdatter Banner
  Sidst ændret 17 jan. 2020 
  Familie-ID F158172100  Gruppeskema  |  FamilietavleWebstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2021.

Opdateres af Jørgen Kreutzer. | EU-persondataforordningen.