Notater


Match 61 til 90 fra 4,304

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 144» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
61 ''Slægten Bugge i Danmark og Norge'', P.C.B. Bondesen, Nyborg: C. Schønemanns Bogtrykkeri, 1909: http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=bugge&sideid=8&storleik= (f 4)


-----------------Elline Buggehttp://fabpedigree.com/s055/f722761.htmhttp://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I4033&tree=2Kallenavn (Elene)Død Ett 1402--Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1890:135.---------
Alt birth date: 1330, 1334, c. 1340Alt death date: 1406, 1402, 1403, c. 1392Hald, Nørlyng, Randers, DKFather: Niels Buggesen BUGGEMother: Elisabeth Palnesdatter JUULFamily 1 : Christian Pedersen VENDELBOE+Else Christiansdatter VENDELBOE+Anne Christiansdatter VENDELBOE--------------------Ellen Nielsdatter BUGGEBlev ca 76 år.Far: Herre til Hald, Nørre Vosborg, Lunholm og Ejstrup Niels BUGGE (~1295 - 1358)Mor: Elisabeth (Lisbeth) Palnesdatter JUUL (~1300 - ~1335)Født: omkring 1330 Viborg amt 1)Biografi: 2) Ellen refereres til: "af Vosborg og Støvringgård".Død: omkring 1406 3) side 14

I familie med Christiern Pedersen VENDELBOE (~1334 - 1399)Børn:Anne Christensdatter VENDELBOE (~1370 - )

PersonhistorieÅrstal Alder Begivenhed~1330 Fødsel omkring 1330 Viborg amt. 1)~1334 Ægtefællen Christiern Pedersen VENDELBOE fødes omkring 1334.~1335 Moderen Elisabeth (Lisbeth) Palnesdatter JUUL dør omkring 1335.1358 Faderen Herre til Hald, Nørre Vosborg, Lunholm og Ejstrup Niels BUGGE dør 30-12-1358 Middelfart.~1370 Datteren Anne Christensdatter VENDELBOE fødes omkring 1370.>1376 Broderen Mikkel BUGGE dør efter 1376 3).>1379 Broderen Herre til Hald Jep BUGGE dør efter 1379 3).~1391 Broderen Ridder Bent BUGGE dør omkring 1391 3).1399 Ægtefællen Christiern Pedersen VENDELBOE dør 1399.~1406 Død omkring 1406. 3)Kilder1) Nagel Bugge Data2) Danmarks Adels Aarbog3) Slægten Bugge i Danmark og Norge af P. C. B. BondesenKilde: http://www.qvotrup.dk/Tavlen/paeccb503.html-------------Helene (EleneEllen) Nielsdatter BUGGE1334 - 1406BIRTH: 1334, Hald, Nørlyng, Randers, Danmark.DEATH: 1406Father: Niels BUGGEMother: Elisabeth (Lisbeth) Palnesdatter JUULFamily 1 : Christian (Christiern) Pedersen VENDELBOE+Else Christiernsdatter VENDELBOKilde: http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~slekter/d0017/g0000055.html#I11141~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Elline is referred to as "of Vosborg and Støvringgaard." She sold Lundholm at Skagen to Queen Margrethe in 1401 and in 1402, she declared a Quit Claim to Rolstrup in Mors.http://www.qvotrup.dk/Tavlen/default.html gives two Ellens, one (born abt 1358, Viborg) with mother Ingeborg Vendelboe and the other (born abt 1330) with mother Elisabeth Palnesdatter Juul.This site also gives two Christen/Christiern Vendelboes, one (b. abt. 1334, d. abt 1400) marrying the earlier Ellen and having daughter Anne, b. 1370), the other (d. 1399) marring the later Ellen about 1376 and having no children.


--------------------http://fabpedigree.com/s055/f722761.htm--------------------Elline Buggehttp://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I4033&tree=2Kallenavn (Elene)

 
Nielsdatter, Eline (I501914)
 
62 (el. Niels Jensen)

Jens Jensen eller Niels Jensen, som han også ofte kaldes, således 1388, da han skrives til Clausholm og oplod sin svoger Anders Jepsen til Broby indløsningsretten til noget af hans hustrus fader Lage Offesen pantsat gods, fik 1391 en stor del gods i Hovlbjerg herred i pant af Timme Limbek for 400 mrk., som var hans husfrues morgengave, købte 1396 Stånum hovedgård (Sønderhald herred) og nævnes samme år i forliget på Lindholm om kong Albrechts løsladelse, dræbt 1404 af hr. Jens Nielsen (Løvenbalk) og begravet i Sortebrødre Kloster, nu vor Frue Kirke i Aarhus; året efter sluttedes den noksom bekendte orfejde i Helsingborg mellem hr. Jens Nielsen og Jens Jensens fader og sønner.

Jens Jensen (S. 102) havde en datter Sille, der 1426 var g. m. Jep Basse af Nielstrup (Langebeks Dipl. 29/4 1426).
Ejendom
DATE (1388-1404)
PLAC Clausholm Slot, Voldum, Galten, Randers, Danmark
 
Brok af Estrup, Jens (Niels) Jensen af Essendrup (I20575)
 
63 (Research):Jf. Riskildehistorie. Slægten Kierilf er Anders Ulf (Wolf) hans hustru og i givet fald førte hun viste våbenskjold. Orning, Anne Madsdatter (I671)
 
64 (Research):Se tilknyttede kilder. Vognsen, Ingred Jespersdatter Af Hørbylund (I146)
 
65 (S. 147) Jakob, Slægtens sidste Mand, levede endnu 1545, 19 Sept.; Broderen Herman var da død. (Rigens Forfølgningsbog 1545— 52, f. 67.) (F.) [2]
Kilde: Finn Holbek 
Flemming, Jacob Hermansen til Bavelse (I3463)
 
66 (S. 309) Peder M. til Havbro, var vist kun gift een Gang, med Mette Jepsdatter Benderup, Søster til Axel Juuls Broder Erik Juuls Hustru. De havde en Datter Gertrud, f. 1530, g. 1° 1548 m. Bertel Andersen Kjærulff i Aslund, 2° m. Niels Vinter af Nandrup. Munk (Vinranke), Gertrud Pedersdatter (I37570)
 
67 (S. 309) Peder M. til Havbro, var vist kun gift een Gang, med Mette Jepsdatter Benderup, Søster til Axel Juuls Broder Erik Juuls Hustru. De havde en Datter Gertrud, f. 1530, g. 1° 1548 m. Bertel Andersen Kjærulff i Aslund, 2° m. Niels Vinter af Nandrup. Munk (Vinranke), Gertrud Pedersdatter (I501974)
 
68 (S. 309) Peder M. til Havbro, var vist kun gift een Gang, med Mette Jepsdatter Benderup, Søster til Axel Juuls Broder Erik Juuls Hustru. De havde en Datter Gertrud, f. 1530, g. 1° 1548 m. Bertel Andersen Kjærulff i Aslund, 2° m. Niels Vinter af Nandrup. [2] Munk, Gertrud Pedersdatter (I730)
 
69 *

3. januar 1553 RA Rettertingsdombog, tirsdag efter nytaarsdag en sag mellem Jørgen Lykke til Overgaard paa vegne af hans søster fru Kirstine Lykke til Nørlund og Jon Madsen Viffert til Torstedlund.http://www.protokoller.dk/diplomatariumhornumnse/Diplomatarium%20Hornumense%20del%201.pdf


*TITEL:Rigsr d 
Lykke, Jørgen Pedersen til Overgaard (I33538)
 
70 *


Coat of arms - DaaDenne gamle, formentlig fra Sønderjylland stammende slægt førte en skråtstående rød tretindet mur i blåt felt, på hjelmen to af rødt og blåt delte vesselhorn, som i det 16. århundrede udstyrede med den ikke ualmindelige prydelse af tre påfuglefjer og en mellem hornene opstående påfuglefjer; disse fjer findes ikke i de ældre segl.…
*Notatero nævnes 1439 sammen med broderen Palle, siges i en gammel slægtebog at være dragen til Danmark med sin Broder (Wulf!) paa grund af uenighed med hertugen "udi Lante Holsten" og at være bleven landsdommer i sjælland og lensmand på Kalundborg, var 1443 bosat paa Lolland og udstedte da med flere et Vidne af Lollands landsting, har 1446 beseglet de såkaldte "Laalands Vilkaar".
*Kilder1. [S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1944:II:7.

 
Daa, Christiern Clausen (I70033)
 
71 *


24. april 1499 Simon Lauritsen Viffert vidner, at han har gjort et venligt skifte efter sin kære fader, Lars Viffertsen, med sine brødre og svogre, som er Vestinie Lauritsen, Malte Lauritsen, Vogn Mortensen, Niels Jensen og Maren Lauridsdatter, og at have faaet 3 gaarde i Aarestrup, 1 gaard i Albæk og 1 gaard i Tostrup,hvoraf han kvitterer. Ligeledes vedkender han at have solgt alt sit mødrene gods til Malte Lauritsen.


http://www.protokoller.dk/diplomatariumhornumnse/Diplomatarium%20Hornumense%20del%201.pdf


*29. august 1512 Pergamentsskøde paa en gaard i Gravlev by fra Palle Madsen (Viffert) til Torstedlund tilmorbroderen, Niels Jensen (Sefeld) til Revsnæs. Af brevet ses, at Jens Mortensens (Sefeld) datter, Elne, søster til Niels Jensen Sefeld, har en søn Palle Madsen (Viffert) med Mads Joensen (Viffert) til Torstedlund der var søn af Joen Viffertsen til TorstedLund.


http://www.protokoller.dk/diplomatariumhornumnse/Diplomatarium%20Hornumense%20del%201.pdf


*8. februar 1514 Skøde fra Elne Jensdatter (Sefeld) af Stubberup, Mads Joensen (Viffert) efterleverske, til Velbaarne svend Jens Thamesen (Sehested) paa en gaard i Torsted i Aarestrup sogn, som Christen Kjeldsen ibor, skyld 3 ørte korn, 2 pund smør, høns, gaas, lam, gæsteri, skovsvin og andre smaabede, til vderlag for den gaard, han for hende udlagde til Mogens Joensens Vifferts børn, hvilken gaard tilfaldt hende. Med beseglet af hendes bror, Niels Jensen Sefeld paa Refsnæs. Malte Lauridsen (Viffert) af Torstedlund, Jens Tygesen Sefeld i Dalsgaard, væbner, Hr. Christiern i Testrup og Hr. Niels Pedersen i Buderup. Mogens Jonsen Viffert var Mads Jonsen halvbroder.


http://www.protokoller.dk/diplomatariumhornumnse/Diplomatarium%20Hornumense%20del%201.pdf

 
Seefeld, Niels Jensen til Refnæs (I69230)
 
72 *

Randrup var oprindl. en Udflytterby fra Skibsted. Et Tingsvidne fra 1396 nævner en Gaard „i" Randrup. Ved Slutn. af 15. Aarh. ejedes Halvdelen af R. af Vor Frue Kloster i Aalborg, Halvdelen af Hr. Anders Jacobsen (Bjørn) til Vorgd. og Stenaltlt, efter hvis Død (omtr. 1490) der af R. oprettedes en Sædegaard for hans 3. Søn Jep Andersen Mus. Efter hans Død (omtr. 1509) tilfaldt den hans Søster Inger, g, 1. m. Niels Jensen (kaldet Munk Jensen) af Visborg, 2. m. Jens Thygesen (Seefeld) af Dalsgd. Sidstnævnte skrev sig til R. 1523 og 1532. R. og Visborggd.

ejedes derefter af Sønnen Enevold Jensen, † 1557, hans Enke Fru Agathe Pogwisch,http://runeberg.org/trap/3-4/0504.html


*Ejer af Randrup (Skibsted):(1490) Anders Jacobsen Bjørn(1490-1509) Jes Andersen Mus Bjørn(1509) Ingerd Andersdatter Bjørn gift (1) Munk (2) Seefeld(1509-1521) Niels Jensen Munk(1521) Ingerd Andersdatter Bjørn gift (1) Munk (2) Seefeld(1521-1538) Jens Tygesen Seefeld(1538-1557) Enevold Jensen SeefeldRandrup er en gammel landsbyhovedgård, som nævnes første gang i 1490. Gården ligger i Skibsted Sogn, i det tidligere Hellum Herred, Ålborg Amt, Skørping Kommune, nu Rebild Kommune. Hovedbygningen er opført i 1550-1570-1735, tilbygget i 1840 og ombygget i 1865-1869, brændt i 1976 og genopført i 1978 ved arkitekt John Sørensen


Randrup Gods er på 251 hektarhttp://da.wikipedia.org/wiki/Randrup_(Skibsted_Sogn)


*Ejere af Visborggaard:(1477-1497) Niels Jensen Munk(1497-1530) Ingerd Andersdatter Bjørn gift (1) Munk (2) Tygesen(1530-1538) Jens Tygesen Seefeld(1538-1557) Enevold Jensen Seefeldhttp://da.wikipedia.org/wiki/Visborgg%C3%A5rd


*Inger Andersdatter Bjørn og hendes mand Jens Tygesen Seefeld maatte opleve, at begge deres gaarde Visborggaard og Dalsgaard lige nord for Mariager Fjord gik op i luer uden Skipper Klements fejde omkring september 1534.


Kilde:Bog: Vor Mand og Råd: Karl Nielsen. Udgiverselskabet vedlandsarkivet for Nørrejylland. 1991.(s. 18)


*Niels Christiernsen Tornekrands


•Død : 1510Notater


•til Kyø 1492 (Niels Christernízen i Kye) og endnu 1506 (i Kye)


•nævnes 1501 (Segl), da han for sig og sin Frue Benedit Jensdatter og dennes Søskende Elne Hans Lykkes, Fru Marine Jensdatter Jens Pedersens (Vognsen af Stenhede), Fru Jøllin Las Lunovs og Fru Margrethe Jensdatter var mødt i Mariager over Skifte efter Hr. Jens Madsen (Munk) til Visborg og Kollerup og Anne Jensdatter (Seefeld?) sammen med Inger Andersdatter (Bjørn), Enke efter Munk Jensen til Visborg, Søn af fornævnte Hr. Jens Madsen og Broder til de ovenanførte 5 Søskende; var i 1503 Herredsfoged.


Kilder


1.Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1939:II:98.


2.http://www.finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I25682&tree=2


*------http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I18280&tree=2http://www.sixhoej.eu/page218.html

 
Andersdatter Björn, Ingerd (I69613)
 
73 * http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I12622&tree=2 Laxmand, Else Bjørnsdatter til Hofdal og Spannerup (I69789)
 
74 * http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I41721&tree=2

* http://www.reventlow.dk/cgi-bin/igmget.cgi/n=reventlow?I13245

 
Cecilie (I54664)
 
75 * http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I41721&tree=2

* http://www.reventlow.dk/cgi-bin/igmget.cgi/n=reventlow?I13245

 
Cecilie (I88397)
 
76 * http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I41721&tree=2

* http://www.reventlow.dk/cgi-bin/igmget.cgi/n=reventlow?I13245

 
Cecilie (I88400)
 
77 * http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I41721&tree=2

* http://www.reventlow.dk/cgi-bin/igmget.cgi/n=reventlow?I13245

 
Cecilie (I501422)
 
78 * http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I41721&tree=2

* http://www.reventlow.dk/cgi-bin/igmget.cgi/n=reventlow?I13245

 
Cecilie (I501482)
 
79 * http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I41721&tree=2

* http://www.reventlow.dk/cgi-bin/igmget.cgi/n=reventlow?I13245

 
Cecilie (I501898)
 
80 * var enke 1401 og pantsatte da al sin Arv efter sin Datter Margrethe Holgersdatter til Axel Pedersen Brahe, forhøiede 1403 det Pant, Bispen af Roskilde havde af Hendes Moder, Fru Inger af Skjersø [3]


* omtales 1388 med sin anden mand hr. Otte Jensen [Markmand af Falster] som medlem af Kristi Legmesgilde i Lollands Søndre Herred, 1401 som enke efter denne, 1403 som datter af fru Inger af Skærsø og i 1407 skal hun skifte gods i Jylland med Ove Lunge. Hendes årtid holdtes i Lunds Domkirke den 18. okt. Det fremgår inddirekte at hun tidligere havde været gift med hr. Holger Gregersen [Krognos] død 1383. [4]
Navn:* ifølge DAA 1942 blot "Margrethe Åkesdatter".

Alt burial location: Heireholm, F rs Herred, Skåne# [S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1918:434.# [S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1893:273.# [S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1903:321.# [S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 2006-08:782.

 
Steeg, Margrethe Aakesdatter Aakesdatter (I88282)
 
81 + i barselsseng da sønnen Lage blev skåret ud af hendes side Bille, Margrethe Eriksdatter (I1491)
 
82 -


Stig Munk (Bjelke)[1]1380 - 1423

Fødsel Skønnet før 1380 Holbækgaard - Holbæk, Rougsø, Randers, DanmarkKøn MandDød eft. 17 jul. 1423 Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, DanmarkBegravet Grinderslev Kirke, Nørre, Viborg, Danmark

Far Peder Munk (Bjelke), de Bjelke-Munk'er, d. eft. 1377

Familie Mette Eriksdatter Brune, f. ca. 1370, Vinstrup - Tystrup, Øster Flakkebjerg, Sorø, DanmarkBørn> 1. Niels (Mus) Munk (Bjelke), d. 14642. Peder Munk (Bjelke)> 3. Else Stigsdatter Munk (Bjelke), f. eft. 1390, Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, Danmark> 4. Margrethe Munk (Bjelke)5. Lucie Stigsdatter Munk (Bjelke)> 6. Ellen Stigsdatter Munk (Bjelke), d. eft. 1447> 7. Bege Stigsdatter Munk (Bjelke), d. eft. 1457Sidst ændret 30 aug. 2010Familie-ID F3891 GruppeskemaBegivenhedFødsel - Skønnet før 1380 - Holbækgaard - Holbæk, Rougsø, Randers, DanmarkDød - eft. 17 jul. 1423 - Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, DanmarkBegravet - - Grinderslev Kirke, Nørre, Viborg, DanmarkBillederCoat of arms - Kirt - Munk med Bjelkevåbnet med tværbjelken er ført i flere varianter, af mange forskellige slægter.Notatertil Nørgaard (Nørre H.), nævnes 1391, var 1406 sammen med Hr. Jens Nielsen (Løvenbalk) og Jens Krabbe Forlover for Hr. Mogens Munks Genbreve paa hans Lehn, solgte s. A. med sin Hustrus Moder og Brødre Aastrup (Vennebjerg H.) til Dronning Margrethe, var 11 Sept. 1406 endnu kun Væbner, men 24 Jan. 1408 Ridder og beseglede da sammen med sin Broder til Vitterlighed med Hr. Niels Mikkelsen Krabbe, var 1411 Forlover ved Forliget i Kolding, levede 17 Juli 1423 og var da nærværende paa Viborg Landsthing, begr. i Grinderslev Kirke.


Kilder[S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1905:298.http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I7557&tree=2--------------------Stig Munk (Bjelke)[1]1380 - 1423

Fødsel Skønnet før 1380 Holbækgaard - Holbæk, Rougsø, Randers, DanmarkKøn MandDød eft. 17 jul. 1423 Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, DanmarkBegravet Grinderslev Kirke, Nørre, Viborg, DanmarkFar Peder Munk (Bjelke), de Bjelke-Munk'er, d. eft. 1377

Familie Mette Eriksdatter Brune, f. ca. 1370, Vinstrup - Tystrup, Øster Flakkebjerg, Sorø, DanmarkBørn> 1. Niels (Mus) Munk (Bjelke), d. 14642. Peder Munk (Bjelke)> 3. Else Stigsdatter Munk (Bjelke), f. eft. 1390, Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, Danmark> 4. Margrethe Munk (Bjelke)5. Lucie Stigsdatter Munk (Bjelke)> 6. Ellen Stigsdatter Munk (Bjelke), d. eft. 1447> 7. Bege Stigsdatter Munk (Bjelke), d. eft. 1457

Fødsel - Skønnet før 1380 - Holbækgaard - Holbæk, Rougsø, Randers, DanmarkDød - eft. 17 jul. 1423 - Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, DanmarkBegravet - - Grinderslev Kirke, Nørre, Viborg, DanmarkBillederCoat of arms - Kirt - Munk med Bjelkevåbnet med tværbjelken er ført i flere varianter, af mange forskellige slægter.Notatertil Nørgaard (Nørre H.), nævnes 1391, var 1406 sammen med Hr. Jens Nielsen (Løvenbalk) og Jens Krabbe Forlover for Hr. Mogens Munks Genbreve paa hans Lehn, solgte s. A. med sin Hustrus Moder og Brødre Aastrup (Vennebjerg H.) til Dronning Margrethe, var 11 Sept. 1406 endnu kun Væbner, men 24 Jan. 1408 Ridder og beseglede da sammen med sin Broder til Vitterlighed med Hr. Niels Mikkelsen Krabbe, var 1411 Forlover ved Forliget i Kolding, levede 17 Juli 1423 og var da nærværende paa Viborg Landsthing, begr. i Grinderslev Kirke.


Kilder[S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1905:298.http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I7557&tree=2

 
Munk (Bjelke), Stig Pedersen til Nørgaard (I54479)
 
83 -


Stig Munk (Bjelke)[1]1380 - 1423

Fødsel Skønnet før 1380 Holbækgaard - Holbæk, Rougsø, Randers, DanmarkKøn MandDød eft. 17 jul. 1423 Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, DanmarkBegravet Grinderslev Kirke, Nørre, Viborg, Danmark

Far Peder Munk (Bjelke), de Bjelke-Munk'er, d. eft. 1377

Familie Mette Eriksdatter Brune, f. ca. 1370, Vinstrup - Tystrup, Øster Flakkebjerg, Sorø, DanmarkBørn> 1. Niels (Mus) Munk (Bjelke), d. 14642. Peder Munk (Bjelke)> 3. Else Stigsdatter Munk (Bjelke), f. eft. 1390, Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, Danmark> 4. Margrethe Munk (Bjelke)5. Lucie Stigsdatter Munk (Bjelke)> 6. Ellen Stigsdatter Munk (Bjelke), d. eft. 1447> 7. Bege Stigsdatter Munk (Bjelke), d. eft. 1457Sidst ændret 30 aug. 2010Familie-ID F3891 GruppeskemaBegivenhedFødsel - Skønnet før 1380 - Holbækgaard - Holbæk, Rougsø, Randers, DanmarkDød - eft. 17 jul. 1423 - Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, DanmarkBegravet - - Grinderslev Kirke, Nørre, Viborg, DanmarkBillederCoat of arms - Kirt - Munk med Bjelkevåbnet med tværbjelken er ført i flere varianter, af mange forskellige slægter.Notatertil Nørgaard (Nørre H.), nævnes 1391, var 1406 sammen med Hr. Jens Nielsen (Løvenbalk) og Jens Krabbe Forlover for Hr. Mogens Munks Genbreve paa hans Lehn, solgte s. A. med sin Hustrus Moder og Brødre Aastrup (Vennebjerg H.) til Dronning Margrethe, var 11 Sept. 1406 endnu kun Væbner, men 24 Jan. 1408 Ridder og beseglede da sammen med sin Broder til Vitterlighed med Hr. Niels Mikkelsen Krabbe, var 1411 Forlover ved Forliget i Kolding, levede 17 Juli 1423 og var da nærværende paa Viborg Landsthing, begr. i Grinderslev Kirke.


Kilder[S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1905:298.http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I7557&tree=2--------------------Stig Munk (Bjelke)[1]1380 - 1423

Fødsel Skønnet før 1380 Holbækgaard - Holbæk, Rougsø, Randers, DanmarkKøn MandDød eft. 17 jul. 1423 Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, DanmarkBegravet Grinderslev Kirke, Nørre, Viborg, DanmarkFar Peder Munk (Bjelke), de Bjelke-Munk'er, d. eft. 1377

Familie Mette Eriksdatter Brune, f. ca. 1370, Vinstrup - Tystrup, Øster Flakkebjerg, Sorø, DanmarkBørn> 1. Niels (Mus) Munk (Bjelke), d. 14642. Peder Munk (Bjelke)> 3. Else Stigsdatter Munk (Bjelke), f. eft. 1390, Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, Danmark> 4. Margrethe Munk (Bjelke)5. Lucie Stigsdatter Munk (Bjelke)> 6. Ellen Stigsdatter Munk (Bjelke), d. eft. 1447> 7. Bege Stigsdatter Munk (Bjelke), d. eft. 1457

Fødsel - Skønnet før 1380 - Holbækgaard - Holbæk, Rougsø, Randers, DanmarkDød - eft. 17 jul. 1423 - Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, DanmarkBegravet - - Grinderslev Kirke, Nørre, Viborg, DanmarkBillederCoat of arms - Kirt - Munk med Bjelkevåbnet med tværbjelken er ført i flere varianter, af mange forskellige slægter.Notatertil Nørgaard (Nørre H.), nævnes 1391, var 1406 sammen med Hr. Jens Nielsen (Løvenbalk) og Jens Krabbe Forlover for Hr. Mogens Munks Genbreve paa hans Lehn, solgte s. A. med sin Hustrus Moder og Brødre Aastrup (Vennebjerg H.) til Dronning Margrethe, var 11 Sept. 1406 endnu kun Væbner, men 24 Jan. 1408 Ridder og beseglede da sammen med sin Broder til Vitterlighed med Hr. Niels Mikkelsen Krabbe, var 1411 Forlover ved Forliget i Kolding, levede 17 Juli 1423 og var da nærværende paa Viborg Landsthing, begr. i Grinderslev Kirke.


Kilder[S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1905:298.http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I7557&tree=2

 
Munk (Bjelke), Stig Pedersen til Nørgaard (I54480)
 
84 -


Stig Munk (Bjelke)[1]1380 - 1423

Fødsel Skønnet før 1380 Holbækgaard - Holbæk, Rougsø, Randers, DanmarkKøn MandDød eft. 17 jul. 1423 Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, DanmarkBegravet Grinderslev Kirke, Nørre, Viborg, Danmark

Far Peder Munk (Bjelke), de Bjelke-Munk'er, d. eft. 1377

Familie Mette Eriksdatter Brune, f. ca. 1370, Vinstrup - Tystrup, Øster Flakkebjerg, Sorø, DanmarkBørn> 1. Niels (Mus) Munk (Bjelke), d. 14642. Peder Munk (Bjelke)> 3. Else Stigsdatter Munk (Bjelke), f. eft. 1390, Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, Danmark> 4. Margrethe Munk (Bjelke)5. Lucie Stigsdatter Munk (Bjelke)> 6. Ellen Stigsdatter Munk (Bjelke), d. eft. 1447> 7. Bege Stigsdatter Munk (Bjelke), d. eft. 1457Sidst ændret 30 aug. 2010Familie-ID F3891 GruppeskemaBegivenhedFødsel - Skønnet før 1380 - Holbækgaard - Holbæk, Rougsø, Randers, DanmarkDød - eft. 17 jul. 1423 - Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, DanmarkBegravet - - Grinderslev Kirke, Nørre, Viborg, DanmarkBillederCoat of arms - Kirt - Munk med Bjelkevåbnet med tværbjelken er ført i flere varianter, af mange forskellige slægter.Notatertil Nørgaard (Nørre H.), nævnes 1391, var 1406 sammen med Hr. Jens Nielsen (Løvenbalk) og Jens Krabbe Forlover for Hr. Mogens Munks Genbreve paa hans Lehn, solgte s. A. med sin Hustrus Moder og Brødre Aastrup (Vennebjerg H.) til Dronning Margrethe, var 11 Sept. 1406 endnu kun Væbner, men 24 Jan. 1408 Ridder og beseglede da sammen med sin Broder til Vitterlighed med Hr. Niels Mikkelsen Krabbe, var 1411 Forlover ved Forliget i Kolding, levede 17 Juli 1423 og var da nærværende paa Viborg Landsthing, begr. i Grinderslev Kirke.


Kilder[S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1905:298.http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I7557&tree=2--------------------Stig Munk (Bjelke)[1]1380 - 1423

Fødsel Skønnet før 1380 Holbækgaard - Holbæk, Rougsø, Randers, DanmarkKøn MandDød eft. 17 jul. 1423 Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, DanmarkBegravet Grinderslev Kirke, Nørre, Viborg, DanmarkFar Peder Munk (Bjelke), de Bjelke-Munk'er, d. eft. 1377

Familie Mette Eriksdatter Brune, f. ca. 1370, Vinstrup - Tystrup, Øster Flakkebjerg, Sorø, DanmarkBørn> 1. Niels (Mus) Munk (Bjelke), d. 14642. Peder Munk (Bjelke)> 3. Else Stigsdatter Munk (Bjelke), f. eft. 1390, Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, Danmark> 4. Margrethe Munk (Bjelke)5. Lucie Stigsdatter Munk (Bjelke)> 6. Ellen Stigsdatter Munk (Bjelke), d. eft. 1447> 7. Bege Stigsdatter Munk (Bjelke), d. eft. 1457

Fødsel - Skønnet før 1380 - Holbækgaard - Holbæk, Rougsø, Randers, DanmarkDød - eft. 17 jul. 1423 - Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, DanmarkBegravet - - Grinderslev Kirke, Nørre, Viborg, DanmarkBillederCoat of arms - Kirt - Munk med Bjelkevåbnet med tværbjelken er ført i flere varianter, af mange forskellige slægter.Notatertil Nørgaard (Nørre H.), nævnes 1391, var 1406 sammen med Hr. Jens Nielsen (Løvenbalk) og Jens Krabbe Forlover for Hr. Mogens Munks Genbreve paa hans Lehn, solgte s. A. med sin Hustrus Moder og Brødre Aastrup (Vennebjerg H.) til Dronning Margrethe, var 11 Sept. 1406 endnu kun Væbner, men 24 Jan. 1408 Ridder og beseglede da sammen med sin Broder til Vitterlighed med Hr. Niels Mikkelsen Krabbe, var 1411 Forlover ved Forliget i Kolding, levede 17 Juli 1423 og var da nærværende paa Viborg Landsthing, begr. i Grinderslev Kirke.


Kilder[S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1905:298.http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I7557&tree=2

 
Munk (Bjelke), Stig Pedersen til Nørgaard (I501216)
 
85 -


Stig Munk (Bjelke)[1]1380 - 1423

Fødsel Skønnet før 1380 Holbækgaard - Holbæk, Rougsø, Randers, DanmarkKøn MandDød eft. 17 jul. 1423 Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, DanmarkBegravet Grinderslev Kirke, Nørre, Viborg, Danmark

Far Peder Munk (Bjelke), de Bjelke-Munk'er, d. eft. 1377

Familie Mette Eriksdatter Brune, f. ca. 1370, Vinstrup - Tystrup, Øster Flakkebjerg, Sorø, DanmarkBørn> 1. Niels (Mus) Munk (Bjelke), d. 14642. Peder Munk (Bjelke)> 3. Else Stigsdatter Munk (Bjelke), f. eft. 1390, Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, Danmark> 4. Margrethe Munk (Bjelke)5. Lucie Stigsdatter Munk (Bjelke)> 6. Ellen Stigsdatter Munk (Bjelke), d. eft. 1447> 7. Bege Stigsdatter Munk (Bjelke), d. eft. 1457Sidst ændret 30 aug. 2010Familie-ID F3891 GruppeskemaBegivenhedFødsel - Skønnet før 1380 - Holbækgaard - Holbæk, Rougsø, Randers, DanmarkDød - eft. 17 jul. 1423 - Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, DanmarkBegravet - - Grinderslev Kirke, Nørre, Viborg, DanmarkBillederCoat of arms - Kirt - Munk med Bjelkevåbnet med tværbjelken er ført i flere varianter, af mange forskellige slægter.Notatertil Nørgaard (Nørre H.), nævnes 1391, var 1406 sammen med Hr. Jens Nielsen (Løvenbalk) og Jens Krabbe Forlover for Hr. Mogens Munks Genbreve paa hans Lehn, solgte s. A. med sin Hustrus Moder og Brødre Aastrup (Vennebjerg H.) til Dronning Margrethe, var 11 Sept. 1406 endnu kun Væbner, men 24 Jan. 1408 Ridder og beseglede da sammen med sin Broder til Vitterlighed med Hr. Niels Mikkelsen Krabbe, var 1411 Forlover ved Forliget i Kolding, levede 17 Juli 1423 og var da nærværende paa Viborg Landsthing, begr. i Grinderslev Kirke.


Kilder[S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1905:298.http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I7557&tree=2--------------------Stig Munk (Bjelke)[1]1380 - 1423

Fødsel Skønnet før 1380 Holbækgaard - Holbæk, Rougsø, Randers, DanmarkKøn MandDød eft. 17 jul. 1423 Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, DanmarkBegravet Grinderslev Kirke, Nørre, Viborg, DanmarkFar Peder Munk (Bjelke), de Bjelke-Munk'er, d. eft. 1377

Familie Mette Eriksdatter Brune, f. ca. 1370, Vinstrup - Tystrup, Øster Flakkebjerg, Sorø, DanmarkBørn> 1. Niels (Mus) Munk (Bjelke), d. 14642. Peder Munk (Bjelke)> 3. Else Stigsdatter Munk (Bjelke), f. eft. 1390, Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, Danmark> 4. Margrethe Munk (Bjelke)5. Lucie Stigsdatter Munk (Bjelke)> 6. Ellen Stigsdatter Munk (Bjelke), d. eft. 1447> 7. Bege Stigsdatter Munk (Bjelke), d. eft. 1457

Fødsel - Skønnet før 1380 - Holbækgaard - Holbæk, Rougsø, Randers, DanmarkDød - eft. 17 jul. 1423 - Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, DanmarkBegravet - - Grinderslev Kirke, Nørre, Viborg, DanmarkBillederCoat of arms - Kirt - Munk med Bjelkevåbnet med tværbjelken er ført i flere varianter, af mange forskellige slægter.Notatertil Nørgaard (Nørre H.), nævnes 1391, var 1406 sammen med Hr. Jens Nielsen (Løvenbalk) og Jens Krabbe Forlover for Hr. Mogens Munks Genbreve paa hans Lehn, solgte s. A. med sin Hustrus Moder og Brødre Aastrup (Vennebjerg H.) til Dronning Margrethe, var 11 Sept. 1406 endnu kun Væbner, men 24 Jan. 1408 Ridder og beseglede da sammen med sin Broder til Vitterlighed med Hr. Niels Mikkelsen Krabbe, var 1411 Forlover ved Forliget i Kolding, levede 17 Juli 1423 og var da nærværende paa Viborg Landsthing, begr. i Grinderslev Kirke.


Kilder[S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1905:298.http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I7557&tree=2

 
Munk (Bjelke), Stig Pedersen til Nørgaard (I501389)
 
86 -


Stig Munk (Bjelke)[1]1380 - 1423

Fødsel Skønnet før 1380 Holbækgaard - Holbæk, Rougsø, Randers, DanmarkKøn MandDød eft. 17 jul. 1423 Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, DanmarkBegravet Grinderslev Kirke, Nørre, Viborg, Danmark

Far Peder Munk (Bjelke), de Bjelke-Munk'er, d. eft. 1377

Familie Mette Eriksdatter Brune, f. ca. 1370, Vinstrup - Tystrup, Øster Flakkebjerg, Sorø, DanmarkBørn> 1. Niels (Mus) Munk (Bjelke), d. 14642. Peder Munk (Bjelke)> 3. Else Stigsdatter Munk (Bjelke), f. eft. 1390, Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, Danmark> 4. Margrethe Munk (Bjelke)5. Lucie Stigsdatter Munk (Bjelke)> 6. Ellen Stigsdatter Munk (Bjelke), d. eft. 1447> 7. Bege Stigsdatter Munk (Bjelke), d. eft. 1457Sidst ændret 30 aug. 2010Familie-ID F3891 GruppeskemaBegivenhedFødsel - Skønnet før 1380 - Holbækgaard - Holbæk, Rougsø, Randers, DanmarkDød - eft. 17 jul. 1423 - Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, DanmarkBegravet - - Grinderslev Kirke, Nørre, Viborg, DanmarkBillederCoat of arms - Kirt - Munk med Bjelkevåbnet med tværbjelken er ført i flere varianter, af mange forskellige slægter.Notatertil Nørgaard (Nørre H.), nævnes 1391, var 1406 sammen med Hr. Jens Nielsen (Løvenbalk) og Jens Krabbe Forlover for Hr. Mogens Munks Genbreve paa hans Lehn, solgte s. A. med sin Hustrus Moder og Brødre Aastrup (Vennebjerg H.) til Dronning Margrethe, var 11 Sept. 1406 endnu kun Væbner, men 24 Jan. 1408 Ridder og beseglede da sammen med sin Broder til Vitterlighed med Hr. Niels Mikkelsen Krabbe, var 1411 Forlover ved Forliget i Kolding, levede 17 Juli 1423 og var da nærværende paa Viborg Landsthing, begr. i Grinderslev Kirke.


Kilder[S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1905:298.http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I7557&tree=2--------------------Stig Munk (Bjelke)[1]1380 - 1423

Fødsel Skønnet før 1380 Holbækgaard - Holbæk, Rougsø, Randers, DanmarkKøn MandDød eft. 17 jul. 1423 Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, DanmarkBegravet Grinderslev Kirke, Nørre, Viborg, DanmarkFar Peder Munk (Bjelke), de Bjelke-Munk'er, d. eft. 1377

Familie Mette Eriksdatter Brune, f. ca. 1370, Vinstrup - Tystrup, Øster Flakkebjerg, Sorø, DanmarkBørn> 1. Niels (Mus) Munk (Bjelke), d. 14642. Peder Munk (Bjelke)> 3. Else Stigsdatter Munk (Bjelke), f. eft. 1390, Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, Danmark> 4. Margrethe Munk (Bjelke)5. Lucie Stigsdatter Munk (Bjelke)> 6. Ellen Stigsdatter Munk (Bjelke), d. eft. 1447> 7. Bege Stigsdatter Munk (Bjelke), d. eft. 1457

Fødsel - Skønnet før 1380 - Holbækgaard - Holbæk, Rougsø, Randers, DanmarkDød - eft. 17 jul. 1423 - Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, DanmarkBegravet - - Grinderslev Kirke, Nørre, Viborg, DanmarkBillederCoat of arms - Kirt - Munk med Bjelkevåbnet med tværbjelken er ført i flere varianter, af mange forskellige slægter.Notatertil Nørgaard (Nørre H.), nævnes 1391, var 1406 sammen med Hr. Jens Nielsen (Løvenbalk) og Jens Krabbe Forlover for Hr. Mogens Munks Genbreve paa hans Lehn, solgte s. A. med sin Hustrus Moder og Brødre Aastrup (Vennebjerg H.) til Dronning Margrethe, var 11 Sept. 1406 endnu kun Væbner, men 24 Jan. 1408 Ridder og beseglede da sammen med sin Broder til Vitterlighed med Hr. Niels Mikkelsen Krabbe, var 1411 Forlover ved Forliget i Kolding, levede 17 Juli 1423 og var da nærværende paa Viborg Landsthing, begr. i Grinderslev Kirke.


Kilder[S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1905:298.http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I7557&tree=2

 
Munk (Bjelke), Stig Pedersen til Nørgaard (I501446)
 
87 -


Stig Munk (Bjelke)[1]1380 - 1423

Fødsel Skønnet før 1380 Holbækgaard - Holbæk, Rougsø, Randers, DanmarkKøn MandDød eft. 17 jul. 1423 Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, DanmarkBegravet Grinderslev Kirke, Nørre, Viborg, Danmark

Far Peder Munk (Bjelke), de Bjelke-Munk'er, d. eft. 1377

Familie Mette Eriksdatter Brune, f. ca. 1370, Vinstrup - Tystrup, Øster Flakkebjerg, Sorø, DanmarkBørn> 1. Niels (Mus) Munk (Bjelke), d. 14642. Peder Munk (Bjelke)> 3. Else Stigsdatter Munk (Bjelke), f. eft. 1390, Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, Danmark> 4. Margrethe Munk (Bjelke)5. Lucie Stigsdatter Munk (Bjelke)> 6. Ellen Stigsdatter Munk (Bjelke), d. eft. 1447> 7. Bege Stigsdatter Munk (Bjelke), d. eft. 1457Sidst ændret 30 aug. 2010Familie-ID F3891 GruppeskemaBegivenhedFødsel - Skønnet før 1380 - Holbækgaard - Holbæk, Rougsø, Randers, DanmarkDød - eft. 17 jul. 1423 - Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, DanmarkBegravet - - Grinderslev Kirke, Nørre, Viborg, DanmarkBillederCoat of arms - Kirt - Munk med Bjelkevåbnet med tværbjelken er ført i flere varianter, af mange forskellige slægter.Notatertil Nørgaard (Nørre H.), nævnes 1391, var 1406 sammen med Hr. Jens Nielsen (Løvenbalk) og Jens Krabbe Forlover for Hr. Mogens Munks Genbreve paa hans Lehn, solgte s. A. med sin Hustrus Moder og Brødre Aastrup (Vennebjerg H.) til Dronning Margrethe, var 11 Sept. 1406 endnu kun Væbner, men 24 Jan. 1408 Ridder og beseglede da sammen med sin Broder til Vitterlighed med Hr. Niels Mikkelsen Krabbe, var 1411 Forlover ved Forliget i Kolding, levede 17 Juli 1423 og var da nærværende paa Viborg Landsthing, begr. i Grinderslev Kirke.


Kilder[S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1905:298.http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I7557&tree=2--------------------Stig Munk (Bjelke)[1]1380 - 1423

Fødsel Skønnet før 1380 Holbækgaard - Holbæk, Rougsø, Randers, DanmarkKøn MandDød eft. 17 jul. 1423 Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, DanmarkBegravet Grinderslev Kirke, Nørre, Viborg, DanmarkFar Peder Munk (Bjelke), de Bjelke-Munk'er, d. eft. 1377

Familie Mette Eriksdatter Brune, f. ca. 1370, Vinstrup - Tystrup, Øster Flakkebjerg, Sorø, DanmarkBørn> 1. Niels (Mus) Munk (Bjelke), d. 14642. Peder Munk (Bjelke)> 3. Else Stigsdatter Munk (Bjelke), f. eft. 1390, Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, Danmark> 4. Margrethe Munk (Bjelke)5. Lucie Stigsdatter Munk (Bjelke)> 6. Ellen Stigsdatter Munk (Bjelke), d. eft. 1447> 7. Bege Stigsdatter Munk (Bjelke), d. eft. 1457

Fødsel - Skønnet før 1380 - Holbækgaard - Holbæk, Rougsø, Randers, DanmarkDød - eft. 17 jul. 1423 - Nørgaard - Grinderslev, Nørre, Viborg, DanmarkBegravet - - Grinderslev Kirke, Nørre, Viborg, DanmarkBillederCoat of arms - Kirt - Munk med Bjelkevåbnet med tværbjelken er ført i flere varianter, af mange forskellige slægter.Notatertil Nørgaard (Nørre H.), nævnes 1391, var 1406 sammen med Hr. Jens Nielsen (Løvenbalk) og Jens Krabbe Forlover for Hr. Mogens Munks Genbreve paa hans Lehn, solgte s. A. med sin Hustrus Moder og Brødre Aastrup (Vennebjerg H.) til Dronning Margrethe, var 11 Sept. 1406 endnu kun Væbner, men 24 Jan. 1408 Ridder og beseglede da sammen med sin Broder til Vitterlighed med Hr. Niels Mikkelsen Krabbe, var 1411 Forlover ved Forliget i Kolding, levede 17 Juli 1423 og var da nærværende paa Viborg Landsthing, begr. i Grinderslev Kirke.


Kilder[S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1905:298.http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I7557&tree=2

 
Munk (Bjelke), Stig Pedersen til Nørgaard (I501787)
 
88 --------------------


Birth Date 1345, 1350 or 1339Death Date 1376 or 1397--------------------Juliane Pedersdatter Grubbehttp://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I7560&tree=2Død Eft. 1376--Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1895:150.--------------------Noteringargav 1376 gods till Lunds domkyrka för sin första makes själagift--------------------Far: XXII:3683955 Peder GrubbeMor: XXII:3683956 Ingeborg Saxesdotter

--------------------------------------------------------------------------------Familj med Claus Serlin--------------------------------------------------------------------------------Familj med XXI:1841977 Peder Axelsson Tott (- 1375)Barn:XX:920989 Axel Pedersson Tott (- 1446)Danmark ? 
Grubbe, Juliane Pedersdatter (I54655)
 
89 --------------------


Birth Date 1345, 1350 or 1339Death Date 1376 or 1397--------------------Juliane Pedersdatter Grubbehttp://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I7560&tree=2Død Eft. 1376--Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1895:150.--------------------Noteringargav 1376 gods till Lunds domkyrka för sin första makes själagift--------------------Far: XXII:3683955 Peder GrubbeMor: XXII:3683956 Ingeborg Saxesdotter

--------------------------------------------------------------------------------Familj med Claus Serlin--------------------------------------------------------------------------------Familj med XXI:1841977 Peder Axelsson Tott (- 1375)Barn:XX:920989 Axel Pedersson Tott (- 1446)Danmark ? 
Grubbe, Juliane Pedersdatter (I70028)
 
90 --------------------


Birth Date 1345, 1350 or 1339Death Date 1376 or 1397--------------------Juliane Pedersdatter Grubbehttp://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I7560&tree=2Død Eft. 1376--Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1895:150.--------------------Noteringargav 1376 gods till Lunds domkyrka för sin första makes själagift--------------------Far: XXII:3683955 Peder GrubbeMor: XXII:3683956 Ingeborg Saxesdotter

--------------------------------------------------------------------------------Familj med Claus Serlin--------------------------------------------------------------------------------Familj med XXI:1841977 Peder Axelsson Tott (- 1375)Barn:XX:920989 Axel Pedersson Tott (- 1446)Danmark ? 
Grubbe, Juliane Pedersdatter (I501361)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 144» Næste»


Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2021.

Opdateres af Jørgen Kreutzer.