Our Family Genealogy Pages

Home Page  |  What's New  |  Photos  |  Histories  |  Headstones  |  Reports  |  Surnames

First Name:


Last Name:Notes


Matches 101 to 150 of 2799

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 56» Next»

   Notes   Linked to 
101 Saltum Kirkebog 1774 if. med ægteskab:
Christen Nielsen H og Maren Larsdatter SS
Trolovet 14 Oct. Viede 16 Dec.
Forlovere: Christen Laursen, Jens Larsen Schiotrup 
Family: F813
 
102 Saltum Kirkebog 1783 if. med trolovelse
Fredagen d. 30te Maij: trolovet Peder Jensen og Karen Nielsdatter af Sønder Saltum. Forlovere Jens Pedersen af Farup og Jens Pedersen af Løth.

Saltum Kirkebog 1783 if. med vielse:
Fredagen den 11 jul Peder Jensen og Karen Nielsdatter af Sønder Saltum. 
Family: F719
 
103 Saltum kirkebog 1792:
D. 3 Jan Trolovet Jens Larsen og Johanne Christensdatter i Nørre Saltum.
Forloverne Anders Bondrup og Søren Pedersen. 
Family: F713
 
104 Saltum Kirkebog 1830 if. med ægteskab:
Forlovere: ...foged Niels Poulsen i Wester Hjermitslev og huusmaand Jens Larsen 
Family: F686
 
105 Saltum Kirkebog 1843 if. med ægteskab:
Forlovere Gaarmd. Peder Madsen af Torpet og Morten Christensen sammested.
Har forevist att. for naturlige kopper. Han forevise vaccinations Attest. 
Family: F807
 
106 Sct. Jakobs Kirke 1901 if. med ægteskab:
Ungkarl, Arbejdsmand Christian Ferdinand Madsen, Marstalsgade 9 1, 24 Aar
Født i Hørløkke d. 7de Oktober 1876. Søn af indsidder Niels Madsen og Hustru Andrea Sofie f. Larsen, Holbæk
Frk. Else Marie Jørgensen, Ø Alle 26, 18 Aar.
Født i Tømmerup d: 26 Juni 1883.
Datter af Husmand Hans Jørgensen og Hustru Else marie f. Jørgensen. Faderen bor i Odense.
Forlovere: Forældrene
Tinglysning: 31de August 1901 og 1st September 1901. I Kirken af Krag.
Bemærkninger: Fattigattest fra Hjembæk-Svinninge 3de Septb 1901. 
Family: F15
 
107 Serup Kirkebog 1771 if. medd trolovelse:
Peder Andersen og Else Rasmusdatter af Serup trolovede. 
Family: F1108
 
108 Serup Kirkebog 1846 if. med ægteskab:
Ungkarl og huusmand Jens Laursen, 29 Aar af Mausing Vinderslev Sogn. Søn af huusmand Lauritz Pedersen i Mausing.
Pigen Kirsten Jensdatter af Reesdal. Datter af gaardmand Jens Pedersen Nedergaard i Reesdal.
Forlovere: Rasmus Jensen af Reesdal og huusmand Jens Pedersen af Mausing 
Family: F1103
 
109 Serup-Lemming Kirkebog 1812 if. med ægteskab:
Den 1ste Januar 1812 mødte her i Præstegaarden Lensmanden Jens Pedersen Nedergaard af Reesdal, som medbragte ved Hougaard Stifts forvaltning at intet fra Stiftets side ....i ....Ægteskab og bekiendgjorde at gælde Pigen Ane Christensdatter af Seerup. Som forlovere forelagde sig brudens fader Niels Povelsen og Søren Rasmussen af Seerup der godgjord for, at intet saa til samme Ægteskabs indgaaelse intet som .....
Niels Povelsen - Søren Rasmussen
Den 27de Juni blev foranførte Præsteviende i Seerupkirken. 
Family: F1105
 
110 Sjørslev Kirkebog 1765 if. med ægteskab:
Den 15 Octobr Corpulerede Christen Christensen Hørup af Siørslef og Maren Poulsdatter af Mostgaard i Almind som gjorde deres Trolovelse 
Family: F1093
 
111 Sjørslev Kirkebog 1765 if. med ægteskab:
Den 15 Octobr Copulerede Christen Christensen Hørup af Siørslef og Maren Poulsdatter af Mostgaard i Almind, gjorde de deres trolovelse- 
Family: F1092
 
112 Skjolde Kirkebog 1785 if. med trolovelse:
D: 19de April blev Enkemand Jesper Rasmussen og Pigen Ane Marie Jespersdatter, begge af Bidsholt, Trolovet.

Skjolde Kirkebog 1785 if. med ægteskab:
D: 1 Jul: ovennævnte Jesper Rasmussen og Ane Marie copulerede 
Family: F725
 
113 Skovlænge Kirkebog 1788 if. med ægteskab:
Den 21 Novbr: blev Trolovet ungkarl Christopher Bertelsen og Pigen Ane Mrtens dt: begge sammesteds:.
Niels Erichsen og Jens Jensen.
Dom Advent blev de copulerede i Gurreby Kirke-
 
Family: F1067
 
114 Skulle have været gift med Robert af Normandiet, men han vægrede sig Family: F676
 
115 Skælskør Kirkebog 1804 if. med ægteskab:
Den 11de october forlovede Bødker Svend Peder Hansen og Johanne Schrøder. Forlovere købmand hr. Lars A. Mejer og Bødker Niels Christensen - ægteviede d. 30 Novbr. 
Family: F970
 
116 Skælskør Kirkebog 1866 if. med vielse:
Enkemand, første gang, Anders Christian Pedersen, født den 27 October 1809, altsaa 56 Aar gl.
Ugift fruentimmer Ane Kirstine Madsen, født den 10 September 1834, altsaa 31 Aar gl.
Forlovere: J.P.Pedersen, Bager og C.W.Schmidt, Murer.
Indskreven til Ægteskabet den 23 Juni 1866
Attester forevist paa født quindekøn 1865, blef tilbagevist under 3 Maaneder siden. 
Family: F969
 
117 Snøde Kirkebog 1814 if. med ægteskab:
Jørgen Hansen, 34 Aar, Anlægsgartner og Huusmand i Snøde.
Ane PedersDatter, 24 Aar, Tienestepige paa Hou.
Forlovere: Gaardmand Rasmus Hansen i Lille Snøde og Gaardmand Jørgen Nielsen i Snøde. 
Family: F12
 
118 Snøde Kirkebog 1893 if. med ægteskab:
Ungkarl og Overskovfoged paa Skiften, Stoense SOgn, Frederik Heinrich Ditlev Jensen, født i Helsingør den 10de Oktober 1854. Søn af Hjulmager Julius Harald Jensen og Hustrup Abeline Christine født Schmidt i Helsingør.
Pigen Hilleborg Nielsine Maren Pedersen, tjenende i Snøde By og Sogn, født i Østrehuse, Snøde Sogn, den 30te April 1875, Datter af Husmand Lars Christian Pedersen og Hustru Ane Margrethe Nielsen, Østrehuse, Snøde Sogn.
Forlovere Skovfoged Johan Henriksen, Piben, og Husejer Frederik Vilhelm Nielsen, Lohals.
Lysning a) 10de oktober 1893 b) 15de oktober 1893 
Family: F6
 
119 Stokkemarke Kirkebog 1742 if. med ægteskab
Erich Hansen i Blanch og Ellen Jensdatter ibed.
Trolovet: ???
Viet: 2 de Pentecost 
Family: F1183
 
120 Stokkemarke Kirkebog 1777 if. med ægteskab
Rasmus Olufsen undkarl og Maren Rasmusdatter Pige fra Kieldernes.
Trolovet 27-12-1777 Ægteviet 28 s.M. 
Family: F1138
 
121 Stokkemarke Kirkebog 1808 if. med ægteskab:
Den 3. September anmeldte Ungkarl Erich Rasmussen fra Blands og Pigen Maren Jørgensdatter af Stokkemarke deres forekommende Ægteskab.
Forlovere: Jørgen Jørgensen og Indsidder Christoffer Olsen i Stokkemarke.
Ægteviede d: 8 October 1808. 
Family: F1175
 
122 Stokkemarke Kirkebog 1817 if. med ægteskab:
Erik Rasmussen, Enkemand, 42 Aar i Blans og Pigen Kirsten Christensdatter, 30 Aar tiener i Blans.
Forlovere: Gm. Jørgen ... og Johan Christensen i Blans
 
Family: F158171882
 
123 Stokkemarke Kirkebog 1824 if. med ægteskab:
Forlovere:
Christopher Berthelsen og Niels Sørensen 
Family: F1059
 
124 Stokkemarke Kirkebog 1853 if. med ægteskab:
Ungkarl Niels Eriksen, tjenestekarl i Abed, 35 11/12 Aar. Konfirmeret 11. juli 1830.
Fraskilte Kone Ane Margrethe Sørensdatter, 29 1/12 Aar. Vacc. 26. sep. 1828 af Shricher- Kgl. Bevilling af 11. juli 1850. Maa indgaa nyt Ægteskab. 
Family: F158171880
 
125 Stokkemarke Kirkebog 1875 if. med ægteskab:
Ungkarl Hans Andreasen, nu i Abed, 22 ½ Aar, vaccineret 29de Juni 1854 af Møller.
Pigen Ane Dortha Nielsen, Hjemme hos Moderen Niels Eriksens Enke i Abed. 21 Aar. Vaccineret 23 Juni 1853 af Møller.
Forlevere: Julius Schmidt gmd i Abed Svoger til Brudens Moder. 
Family: F158171879
 
126 Søllested Kirkebog 1843 if. med ægteskab:
Rasmus Madsen, 29 Aar, Møllesvend paa Brandstrup og Enke Ane Sophie Rasmusdatter i et hus under Vilhelmhøi, 27 Aar gammel.
Forlovere: C: C: Nielsen i Hoyrebye og Rasmus Eriksen paa Haboulsen 
Family: F158171887
 
127 Søllested Kirkebog, Maribo 1865 if. med ægteskab
Ungkarl og Tjenestekarl Rasmus Jørgensen, 24½ aar, paa Vilhelshøi
Pigen Vilhelmine Rasmussen, 20 Aar , i Troelseby.
Forlovere: Rasmus Madsen og Søren Pdsen Troelseby 
Family: F158171883
 
128 Tidligere gift med Jep Mikkelsen, der døde på Toftgaard, og blev begravet 11.7.1694, Vadum Sogn. Family: F63
 
129 Tjæreby kirkebog 1831 if. med ægteskab:
Enkemand og Indsider Morten Nielsen i Landstrup 31 Aar og Enken efter Inds. Anders Pedersen i Boeslunde, Dorthe Pedersdatter.
Forlovere: Niels N.N.P-'. Peiglen huusmand paa Tystedlund. Niels P. Jeppesen husmand i Tystofte 
Family: F974
 
130 Tranum Kirkebog 1730 if. med ægteskab:
Dom Palmarium: Morten Jenssøn og Margrethe Jensdatter af Klitten. Forlovere Niels Michaelis og xxxxxxxxxx 
Family: F930
 
131 Tranum Kirkebog 1763 og 1764 if. med ægteskab:
Fredagen d: 2den Decembr Frideric Pedersen fra Hune Sogn og Maren Mortensdatter i Bratbjerg Huuse Trolovede. Niels Sørensen i Bratbjerg og Mads Jensen ibid. Forlovere.

Dom: 2de p. Epip: anmeldte trolovede ægteviede. 
Family: F808
 
132 Trolovet 2. jun. 1746.
forlovere ved vielsen Peder Nørgård Ingstrup og Jens Mortensen Tiise. 
Family: F792
 
133 Trolovet 26-9-1712 Family: F809
 
134 Trolovet 27-2-1704 Family: F1022
 
135 Trolovet 7-1-1777 Family: F791
 
136 Trolovet den 27.05.1780 Family: F49521
 
137 Trolovet den 27.11.1777 Stokkemarke kirke Family: F1161
 
138 Trolovet i Sunds 2 marts 1773:
Peder Pedersen fra Engesvang og Johanne Jensdtr. i Linå.
Forl . Jens Svendsen og Niels Christensen, begge i Linå
Viede 29 juni 
Family: F1112
 
139 Tystrup Kirkebog 1829 if. med ægteskab:
Paul Jensen, 34 Aar. Husmand i Hammersmøllehuse, Enkemand.
Anne Christiansdatter 25 1/4 Aar født i Kramerup, nu i Hammersmøllehuse.
Forlovere: Gaardmand Ole Jørgensen i Næblerød og Huusmand Hans Jensen i Erholte.
Viet den 14. feb. 1829 i Tjustrup Kirke. 
Family: F976
 
140 Vesterborg Kirkebog 1783 if, med ægteskab:
Løverdagen den 15. Nov vied ungkarl Morten Andersen Kudsk og Pigen Giertrud Jensdatter fra Skovhuse 
Family: F1049
 
141 Vesterborg, Lolland Nørres kirkebog 1812 if. med ægteskab:
Løverdagen d. 31 October ægteviet Ungkarl Rasmus Mortensen af Lindet og Pigen Karen Nielsdatter af Vesterborg. 
Family: F1048
 
142 Vinderslev Kirkebog 1882 id. med ægteskab
Enkemand og Gaardmand Søren Peter Sørensen i Winderslev, født i Lemming, 25 Aar gl. og Pigen Inger Kirstine Sørensen af Winderslev, født samme sted, 18 Aar gl 
Family: F1130
 
143 Vrendsted-Tise Kirkebog 1742 if. med ægteskab:
Niels Christensøn og Karen Nielsdatter i Vrendsted, 13 Novembr:, 28. April.
Forlovere: Kristen Christensøn og Anders Ibsen i Vrendsted 
Family: F814
 
144 Vrensted-Tise Kirkebog 1814 if. med vielse:
Den 15. januarii meldte sig til Ægteskab Ungkarl Christen Korneliussen og Pigen Bodil Christensdatter af Wrensted i paahør af Forloverne Niels Christensen og Anders Østergaard, begge af Manna. 
Family: F811
 
145 www.familyseach.org Family: F921
 
146 «b»Birket Kirkebog 1809 if. med ægteskab «/b»
Nytaarsdag blev lyst til Ægteskab for Enkemanden Peder Holgersen af Birket og Pigen Maren Rasmusdatter ligeledes af Birket. Forlovere Peder Rasmussen og Peder Jeppesen af Birket.

Löwerdagen den 4 februari ægteviet Enkemanden Peder Holgersen af Birket og Pigen Maren Rasmusdatter af Birket. 
Family: F1136
 
147 «b»Stokkemarke Kirkebog 1731 if. med ægteskab«/b»
Hans Mortensen Krohnborg og Anne Kirstine Søfrensdatter udi Præstgaarden.
Trolovede Dom: 2 de Pascha. Viet Dom: 1. pi Trinitatis 
Family: F1184
 
148 Ørding Kirkebog 1751 if. med ægeskab:
Fer: 3 Pent: blev Christen Larsen og Anna Mickelsdatter trolovede.
d 7 Octobr blev de Copulerede 
Family: F1003
 
149 Ørding Kirkebog 1817 if. med ægteskab:
Christen Nielsen, Wester assels, 24 Aar, Kruiser karl i Ørding
Maren Poulsdatter, 25 Aar, Tieneste Pige i Ørdinggaard.
Forlovere: Niels Nielsen: Gmd: i Wester assels Sogn og Poul Sørensen Bak, Gmd: i Ørding.
Begge har haft naturlige Børnekopper som har efterladt underlige mærker. 
Family: F728
 
150 Øster Hornum Kirkebog 1822 if. med ægteskab:
Ungkarl Christen Jensen paa Hornumgaard, 23 Aar og Pigen Anne Mortens Datter i Hornum, 25 Aar. Vielsesdato 2.juni 1822. Forlovere: Jens Nielsen paa Hornumgaard og Lars Pedersen paa Hornum. 
Family: F716
 

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 56» Next»