Our Family Genealogy Pages

Home Page  |  What's New  |  Photos  |  Histories  |  Headstones  |  Reports  |  Surnames

First Name:


Last Name:Notes


Matches 1 to 50 of 2835

      1 2 3 4 5 ... 57» Next»

   Notes   Linked to 
1 DATE *
 
Family: F23657
 
2 DATE 3 JAN 1792
PLAC Saltum 
Family: F9614
 
3 Agnes angives at være enke ved ægteskabet indgåelse. Family: F690
 
4 Almind Kirkebog 1765 if. med trolovelse:
Dom: 6 post Trinit: (14-7)
Trolovet Laurs laursen af Nipgaard og Mette Fransdstter her i Præstegaarden.
orlovere Anders Nielsen af Nipgaard i Wium Sogn og Jens Andersen af Siørslef. Bryluppet stod i Siørslef.

Sjørslev Kirkebog 1766 if. med ægteskab:
Dom 21 post Trin Copuleret Laurs Laursen og Mette Fransdatter som Trolovelsen hafde faaet i Almind. 
Family: F1095
 
5 Angives at være enke ved ægteskabets indgåelse. Hun var gift førte gang med enkemand Alfind d. 7, konge af Kastilien og leon, som antog tiltlen som Kejser (Empereador) af Spanien, d. 1157 og 2. gang 1162 med raimund Berengar 5, greve af Provence, der døde 1166.

Rihza blev i sit første ægteskab stammor til "alt havd der kan krybe og gå" i den katolske sydlige del af Europa. Hendes datter Sancha af Kastilien, født 1154 og død 1208, blev gift med den danske dronning Berengaris morbror, kong Alfonso den 2 af Aragonnien, hvor deresefterkommere var konger de næste par hundrede år. Tipoldesønnen Kong peter d. 4. død 1387, blev morfar til Kong Ferdinand d. 1 af Aragonien (og Sicilien), død 1516, forenede Spanien ved i 1469 at gifte sig med Isabella af Kastilien, som var paret der udsendte Columbus.
Parets datter, Johanne den Vanvittige, død 1555, giftede sig 1494 med den østrigske Filip den Smukke og blev således stammor til slægten Habsburg med det abnorme underbid. Af parrets børn blev sønnerne Karl d. 5 og ferdinand begge Kejsere og datteren Isabela/Elisabeth giff med den danske Kong Christian d. 2. 
Family: F691
 
6 Benløse kirkebog 1654 if. med ægteskab:
Donca Vocem Jucundit den 30 aprilis bleff Jep Hansen og Maren Jensdatter viede i Ecteskab tilsammen i Benløse Kirche 
Family: F946
 
7 Benløse Kirkebog 1681 if. med ægteskab:
Dnca: 2 Epipt: bleff Niels Høy og Maren Nielsdatter viede tilsammen 
Family: F951
 
8 Benløse kirkebog 1683 if. med ægteskab:
Fer: 3 Pinthrest: Peder Knudsen og Margrete Jensdatter wied tilsammen. 
Family: F950
 
9 Benløse kirkebog 1711 if. med trolovelse:
Dom: Invocant, som indfaldt d: 22 February begeirede Hans Jensen at Trolovet med Johanne Sørrensdatter, som .......... udi Benløse, Erklærer at begge vare fri for andet Ægteskab befindende, og intet i Nogens navn skal befindes som kan hindre deres Ægteskab. Beenløse Kirke ut supra Jens Larsen og RIS (Rasmus Jacobsen)

Benløse kirkebog 1711 if. med ægteskab:
Opfarelses dato blev Hans Jensen og Johanne Sørrensdatter copulerede udi Benløse Kirke. 
Family: F945
 
10 Benløse Kirkebog 1717 if. med trolovelse:
Dom 1 Adventus som indfald d. 28de Novembr: begierede Morten Pedersen at troloves med Maren Jensdatter, nu Enke=quinde udi Benløse, som og åmner dag ... udi H: Peder Jensens gaard; erklaier at de Begge vare fore andet ægteskab befindende og intet i nogen Maade skul befiende som kand hindre Ægteskab: Soderer udi Kierke......., som ware forloferne.
Datum Benløse ut supra.
AP (Anders Pedersen)
PK (Peder Knudsen)

Benløse Kirkebog 1717 if. med ægteskab:
Dend 23 Søndag efter Trinit: som indfald d= 31 October bliver Morten Pedersen og Maren Pedersdattercopulerede udi Benløse Kirke

Bemærk der ikke er overenstemmelse mellem trolovelsesdato og vielsesdato. 
Family: F944
 
11 Benløse Kirkebog 1744 if. med ægteskab:
Dend 26 July blev Jens Hansen Ungkarl og Pigen Lisbeth Mortensdatter begge af Benløse trolovet af Clemend Barscher.
Ægteviede d: 11te Decembr.
For Ægtemanden: LHS (Lars Hansen)
For Ægtemøen: Laurs Andersen

OBS: Begge hustruer til Lars Hansen og Laurs Andersen står fadder til Mare nved hendes dåb. 
Family: F319
 
12 Benløse kirkebog 1770 if. med ægteskab:
Dom quasimodogeniti som infaldt paa 22de Aprilis begierte Ungkarl Niels Knudsen at Trolovet med Ungpigen Maren Jensdatter og saa eftersom begge Parters navn fri for andet ægtskab: Ægteviede 3die Pintzje dag.
Forlovere for Karlen: NHS (Niels Hansen) Forlovere for pigen: IHS (Jens Hansen) 
Family: F299
 
13 Benløse kirkebog 1771 if. med ægteskab:
Anno 1771 den 19de Søndag efter Trefoldigheden som faldt paa den 6te Octobis, begierede Ungkarl Hans Larsen at Trolovet med Ungpigen Johanne Larsdatter og saa eftersom begge Parter være fri for andet Ægteskab: viet den 22de Sønd efter Trinitatis.
Forlovere for Karlen: Rasmus Andersen
Forlovere for Pigen: Jens Hansen 
Family: F935
 
14 Benløse kirkebog 1772 if. med ægteskab:
Anno 1772 Første Søndag efter Paaske som indfaldt d. 26de Aprilis begierede Ungkarl Ole Pedersen at trolovet med Ungpigen Anne Olsdatter som ogsaa havde eftersom begge Parter vare fri for andet ægteskab: Ægteviede den 20de past Trin.
Forlovere for Karlen: HPS (Hans Pedersen)
Forlovere for Pigen: AIS (Anders Jensen) 
Family: F936
 
15 Benløse Kirkebog 1779 if. med ægteskab:
Søndagen d. 18de April begierede Enkemanden Hans Larsen at blive trolovet til Pigen Kirsten Jørgensdt ...... og .... da begge ware frie for andet Ægteskab og Enkemanden ...............og at ellers intet at ware i mod Deres for.......... at dise indestaar ....... i ... og anden ........... Ringsted d 18de April Aar 1779.
I:N:S (Jørgen Nielsen)
RAS (Rasmus Andersen) 
Family: F937
 
16 Borgerlig vielse Family: F33
 
17 Borgerlig ægteviet på Nysted Rådhus Family: F1165
 
18 Brabrand Kikebog if. med trolovelse:

Die 11. May blef Sørren Erichsen og Mette PedErsdatter begge af Brabrand trolovede. Forlovere Peder Rasmussen og Hans Erichsen ibedm. 
Family: F785
 
19 Brabrand Kirkebog 1879 if. med ægteskab:
Søren Mortensen født i Harlev d. 5te Maj 1849, Konfirmeret i Foraar 1864 i Koldt. Arbejdsmand i Brabrand, Enkemand 2det Ægteskab.
Mette Marie Jensen , født i Laasby d. 28de Juni 1854, Konfirmeret i Laasby d. 4de October 1868, Pige, tjenende i Brabrand Præstegrd.
Forlovere Niels Mikkelsen, Husejer og Gartner i Brabrand. Niels Kristian Sørensen xxxx Arbejdsmand i Brabrand. 
Family: F105
 
20 Brabrand Kirkebog 1901 if. med ægteskab:
Jens Mikkelsen, f'ødt i Aagestrup, Frederiks Sogn, Lysgaard Herred 4. Februar 1871. Konfirmeret den 12. april 1885, Ungkarl, i tjeneste paa Aakjær, Søn af Boelsmand Hans Mikkelsen og Hustru Ane Katrine Balle i Aarestrup.
Ane Sørensen, født i Brabrand 23 December 1881, konfirmeret i Vejlby ved Grenaa 12 April 1896, Pige Datter af Husejer Fiskehandler Søren Mortensen og hustru Mette Marie Jensen i Brabrand Skov, hjemem hos Forlældrene.
Forlovere Søren Mortensen Brudens Fader og L.S. Kr. Kristensen, Husmand paa Brabrand Mark.
Lyst a: 19. Oktober b: 20. og 27. Oktober og 3. November.
Forsørgelsesattest fra Frederiks og Karup Sogneraad af 19. Oktober 1901. Brudens Fader har givet samtykke ved at tegne sim som Forlover. 
Family: F1071
 
21 Brabrand Kirkebog if. med vielse:
D: 19. Decembr. Peder Sørensen og Mette Nielsdatter af True for alt kjærligst xxx Ægteskabs Carerer.
Sign. Jens Nielsen Peder Thøgesen 
Family: F784
 
22 Brovst kirkebog 1734 if. med ægteskab:
Torsdag d: 17 Martii bliver trolovede Poul Jensen af Esbæk og Maren Nielsdatter af Broust. Forlovere Jens Smed i Esbæk og Mads Christensøn i Broust.
Fest corp. Baptistæ. 
Family: F36
 
23 Brovst kirkebog 1857 ifm. ægteskab:
D. 25 Mar Niels Poul Christensen 27 1/4 aar i Brovst og pigen Inger Marie Hansdatter i Brovst 21 aar forlovere gmd Anders Østergaard og Christen Østergaard i Brovst 
Family: F715
 
24 Brovst Kirkebog 1883 if. med ægteskab:
Ungkarl Anders Kristian Hansen, Tjenestekarl i Frejlev, født i Hornum, den 14de Febr. 1857, døbt den 3dje Marts s.A. kopatt. 1859, konfirmeret i Øster Hornum Kirke den 1ste Oktbr 1871.
Pige Marie Laurine Vilhelmine Kristensen, hos Faderen Skomager Niels Peter Kristensen, født i Brovst den 3 dje August 1862 og blev døbt i Brovst Kirke den 12te Oktbr 1862, kopatt. 1865, konfirmeret den 1ste Oktbr 1876 i Brovst Kirke.
Forlovere: Gaardmand Ole Jensen af Brovst og Husmand Frans Peter Frederiksen af ørøkse Enge.
Tinglysning 1ste Gang den 22de April 1883. Attest fra Ø. Hornum Sogneraad 15-4-83. 
Family: F28
 
25 Bryllupsdato overstreget i kirkebogen. Family: F1173
 
26 Ellen angives at at enke. Family: F643
 
27 Forlovere:
Christen Thorsen og Lars Frederiksen begge Fejø 
Family: F36530
 
28 Forlovere:
Edvard Hansen og P. Raahauge 
Family: F1142
 
29 Forlovere:
Gmd. Henrik Nielsen og Christen Thiesen begge af Østerby 
Family: F36635
 
30 Forlovere:
Gmd. Henrik Nielsen og husmand Lars Thorsen begge af Østerby 
Family: F36636
 
31 Forlovere:
H.P. Edvardsen i L.Lindet og Hans Jørgensen i Torrig 
Family: F1143
 
32 Forlovere:
Huamand Hans Pedersen Roug Halsted Tvede og Gårdmand Christian Otto Møller Halsted 
Family: F38551
 
33 Forlovere:
Jens Peter Hansen Edvardsen Husejer i Lille Lindet og Erhard Petersen Arbejdsmand i Kragenæs 
Family: F42387
 
34 Forlovere:
Skolelærer Andersen og Tømmermand Christian Hansen i Østerby 
Family: F6616
 
35 Forlovere:
Svend Christiansen Gmd i Birket og Rasmus Andersen, Parcellist I Lindet 
Family: F1585
 
36 Frederik Conrad Kreutzer, Skomagermester i Nyborg, født 9. april 1810 i Nyborg, Vacc. 16. juni 1816 af Schönnemann, og Beate Andersen, datter af Skræddermester Niels Andersen i Nyborg, døbt 22. juli 1814 i Nyborg (?). Vaa. 30. juni 1815 af Schönnemann. Family: F387
 
37 Gloslunde Kirkebog 1768 if. med ægteskab
12. dito Rasmus Hansen og Ane Eriksd. 
Family: F1182
 
38 Harlev Kirkebog 1845 if. med ægteskab:
Morten Rasmussen, 25 Aar gl: Tjenestekarl i Harlev Mølle og Johanne Marie Sørensdatter, 27 aar gl. xxx Harlev.
Forlovere Søren Sørensen husmand i Stautrup og Poul Madsen 
Family: F112
 
39 Hej Jørgen
Jeg har siddet og kigget på din slægtsside: Min ene tipoldemor var datter af ID 1623 Johan Frederich Kreutzer, skomageren fra Nyborg. Han og Laursine havde flere børn end dem du har på siden. Deres første barn var Niels Larsen Kreutzer født 18 november 1808 i Nyborg- pigen Sara Kristine blev født 28 november 1818 i Nyborg og endelig min tipolde Hansine Caroline Kreutzer født d. 3.oktober 1822. Johan F. døde 22 oktober 1833 i Nyborg.
Hansine flyttede til Langeland hvor hun arbejdede på Tranekær Slot, her mødte hun Carl Eilersen Holm som hun giftede sig med 11 juni 1852.
Jeg håber du kan bruge oplysningerne, med venlig hilsen
Tove Clausen 
Family: F610
 
40 Hinge Kirkebog if. med vielse:
Forlovere Husmand Ole Hartvigsen og Mads Christensen begge af Hinge 
Family: F526
 
41 Hjermeslev kirkebog 1683 if. med ægteskab:
D: st stefansdatter blev Povel Andersen og Anne Sørensdatter viede 
Family: F1012
 
42 Hjermeslev kirkebog 1866 if. med ægteskab:
Ungk Peder Larsen 27 aar hjemme hos faderen Lars Poulsen Hjermeslev og pigen Karen M Frederiksen 22 aar tjener Gmd, Lars Pedersen V.Hjermetslev, født i Torpet, Saltum Sogn, fra Sal.. Gmd. Frederik Nielsen 1883
Forlovere: Gmd. Lars Poulsen af V.Hjermetslev og do. Erik Chr. Sørensen af Torpet. 
Family: F30
 
43 Hjermetslev Kirkebog 1719 if. med trolovelse og ægteskab:
Dia. 17 p. Trinit: Søren Pedersen af Farup og Johanne Poulsdatter i Hiermetslev trolovede og 26 Decembr copulerede. 
Family: F2498
 
44 Hjermetslev kirkebog if. med vielse:
D. 7 Novembr. Niels Povelsen og Else Christensen trolovede og Copulerede Dom 1. Epiphania 1737. 
Family: F793
 
45 Horslunde Kirkebog 1747 if. med ægteskab
Christen Hansen Blach Ungkarl af Horslunde og Ellen Knuds Datter ibed.
Trolovet 18 November 
Family: F1172
 
46 Horslunde Kirkebog 1748 if. med ægteskab
Niels Hansen Ungkarl af Svinsbierg og Kirsten Hans Datter. Hun er Rasmus Snedkers efterlevende hustru som formedens i aaret 1745 blev dmt til ......
 
Family: F1156
 
47 Horslunde Kirkebog 1755 if. med ægteskab
Niels Hansen af Norlunde og Juliana Margrethe Johans Datter.

(Trolovet 30-7) 
Family: F1151
 
48 Horslunde Kirkebog 1764 if. med ægteskab:
Niels Hansen Enke Mand af Nordlunde og Maren Christens D: begge ibed.

(Trolovet 7 August). 
Family: F1055
 
49 Horslunde kirkebog 1765 if. med ægteskab
Niels Pedersen Enke Mand af Nordlunde og Karen Jørgens Datter. Pige ibed. 
Family: F1056
 
50 Horslunde Kirkebog 1791 if. med ægteskab:
Peder Nielsen , U , f. Peder Willasen og Birthe Nielsdatter ibed. Cop. den 17 marti 
Family: F1054
 

      1 2 3 4 5 ... 57» Next»